Missie en Visie

Missie

De stichting SZNH is een samenwerkende organisatie, waarbij de deelnemende zwembaden de samenwerking en kennisoverdracht stimuleren tussen al de belanghebbende van de Zwembaden in Noord-Holland.

 

Visie

De samenwerking en kennisoverdracht willen wij bereiken door middel van overleg, themadagen en studie bijeenkomsten. De stichting wil het zwemmen in algemene zin bevorderen en positief uitdragen naar haar gebruikers en of gebruikers groepen.